Tumblelog by Soup.io
 • makemeabnormal
 • Najada
 • kjuroman
 • unclothe
 • galaxie500
 • godflesh
 • mikouai
 • soll
 • wujo
 • 8miracleworld
 • asafeather
 • Suzi
 • Gabreiila
 • lilyoung
 • futurenofuture
 • gusta-blu
 • blondi
 • wherethewildthingsare
 • despondency
 • bethin
 • welocyped
 • ScaryLittleZombie
 • ghiottone
 • 99thingstodobeforeidie
 • knurek
 • fuckblack
 • sanquivori
 • qbshtall
 • WarpRider
 • schwarzrotes
 • glosoli
 • kamykartur
 • liquirizja
 • nettle-carrier
 • Americanlover
 • dreckschippe
 • domitrz
 • deletedd
 • obcyastronom
 • louve
 • judyta
 • MasterSethCohen
 • MitreSquareMurder
 • darkusze
 • Lolo-and-box-imagination
 • inajaa
 • halucine
 • MadAlice
 • zlewkizpolewki
 • dorothis
 • snufkin
 • szufik
 • redsunrise
 • erebus
 • coolkidscantdie
 • veryrude
 • gug
 • polaparis
 • ioiooo
 • zdechua
 • hellomacabre
 • odiprofanumvulgus
 • iwannabeyour
 • zembata
 • givemetwobeers
 • Einheitsbrei
 • koktajlik
 • mymajo
 • iamophelia
 • efemeryda
 • chyba-ty
 • K-E-N-A-J
 • SHQ
 • megalomania
 • kingalascaux
 • the-lapis-lazuli
 • windofchange
 • ztymwszystkimsam
 • eccentricn
 • 93devadasi
 • BloodyYuki
 • grumpy
 • kopciurek
 • Ephemeral
 • WTobieMojeNiepokoje
 • Dimrost
 • yesteryear
 • Pitufa
 • tagira
 • freepdfebook
 • misery000
 • deathgirl
 • TankistD
 • robxcoxchcesz
 • kartonparty
 • heumpirej
 • Qualinestii
 • Caccipergolo
 • mWriter
 • alittlebitnervous
 • jmg
 • meeds
 • siamesetwin
 • fashionbeauty
 • dezynwoltura
 • dichotomos
 • pamietnikpaniki
 • yourholypope
 • SatanWhereAreYou
 • infinitenoise
 • guyver
 • livingdead
 • kwasmilosz
 • pandathing
 • amphetamine
 • leithycat
 • nomangodoytokay
 • ReeshTHE6
 • kacownik
 • artlover
 • glasswicc
 • atatatatatshjet
 • namidaunmei
 • wybuchmuzgu
 • Ubivec75
 • Flowialiusz
 • callitwhatyouwant
 • jenns
 • alsvartr
 • darthsadic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viabederektorem bederektorem
2864 5728

October 17 2017

3839 4e01 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
1098 9c30
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viastrzepy strzepy
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viastrzepy strzepy
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyrla myrla
3876 542b
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viamyrla myrla
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viamyrla myrla
8891 3a12 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamyrla myrla
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viamyrla myrla
Reposted fromzatora zatora viamyrla myrla

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viaunni unni
0457 eff6
Reposted frommyrla myrla
1535 5cc7
Reposted fromlouse louse viadotknij dotknij
7631 5ca0 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadivi divi

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viaunni unni
5218 c906
Reposted fromkostuchna kostuchna viaunni unni
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely vialottibluebell lottibluebell
2441 ac64
Reposted fromvandalize vandalize vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl