Tumblelog by Soup.io
 • makemeabnormal
 • Najada
 • kjuroman
 • unclothe
 • galaxie500
 • godflesh
 • mikouai
 • soll
 • wujo
 • 8miracleworld
 • asafeather
 • Suzi
 • Gabreiila
 • lilyoung
 • futurenofuture
 • gusta-blu
 • blondi
 • wherethewildthingsare
 • despondency
 • bethin
 • welocyped
 • ScaryLittleZombie
 • ghiottone
 • 99thingstodobeforeidie
 • knurek
 • fuckblack
 • sanquivori
 • qbshtall
 • WarpRider
 • schwarzrotes
 • glosoli
 • kamykartur
 • liquirizja
 • nettle-carrier
 • Americanlover
 • dreckschippe
 • domitrz
 • deletedd
 • obcyastronom
 • louve
 • judyta
 • MasterSethCohen
 • MitreSquareMurder
 • darkusze
 • Lolo-and-box-imagination
 • inajaa
 • halucine
 • MadAlice
 • zlewkizpolewki
 • dorothis
 • snufkin
 • szufik
 • redsunrise
 • erebus
 • coolkidscantdie
 • veryrude
 • gug
 • polaparis
 • ioiooo
 • zdechua
 • hellomacabre
 • odiprofanumvulgus
 • iwannabeyour
 • zembata
 • givemetwobeers
 • Einheitsbrei
 • koktajlik
 • mymajo
 • iamophelia
 • efemeryda
 • chyba-ty
 • K-E-N-A-J
 • SHQ
 • megalomania
 • kingalascaux
 • the-lapis-lazuli
 • windofchange
 • ztymwszystkimsam
 • eccentricn
 • 93devadasi
 • BloodyYuki
 • grumpy
 • kopciurek
 • Ephemeral
 • WTobieMojeNiepokoje
 • Dimrost
 • yesteryear
 • Pitufa
 • tagira
 • freepdfebook
 • misery000
 • deathgirl
 • TankistD
 • robxcoxchcesz
 • kartonparty
 • heumpirej
 • Qualinestii
 • Caccipergolo
 • mWriter
 • alittlebitnervous
 • jmg
 • meeds
 • siamesetwin
 • fashionbeauty
 • dezynwoltura
 • dichotomos
 • pamietnikpaniki
 • yourholypope
 • SatanWhereAreYou
 • infinitenoise
 • guyver
 • livingdead
 • kwasmilosz
 • pandathing
 • amphetamine
 • leithycat
 • nomangodoytokay
 • ReeshTHE6
 • kacownik
 • artlover
 • glasswicc
 • atatatatatshjet
 • chakatagir
 • wybuchmuzgu
 • Ubivec75
 • Flowialiusz
 • callitwhatyouwant
 • jenns
 • alsvartr
 • darthsadic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

4472 ca19
5661 fa24
Reposted fromsarazation sarazation viaolivierk olivierk
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
A gdybym był metką
Od twojej koszuli
To nigdy bym ciebie 
Nie uwierał ...
Tylko się przytulił
Leżałbym grzecznie Gdzieś przy twojej skórze I czułbym się mocniej
Niż teraz
Miałbym ciebie dłużej
- Michał Matejczuk
Reposted frommrrru mrrru viaseleneskin seleneskin
4442 00d5
4351 44a3
2699 c312 500
Reposted from777727772 777727772 viaimpressive impressive
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viakrzysk krzysk
9552 1ef7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via2708 2708
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
7222 378f
A good girl in public, but in private...
2630 dc23 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabelatrix belatrix
1807 927d 500
Reposted from777727772 777727772 vialaparisienne laparisienne
4104 a713 500
Reposted from777727772 777727772
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viamindtrap mindtrap
8879 2723
Reposted frommessinhead messinhead via777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl