Tumblelog by Soup.io
 • makemeabnormal
 • Najada
 • kjuroman
 • unclothe
 • galaxie500
 • godflesh
 • mikouai
 • soll
 • wujo
 • 8miracleworld
 • asafeather
 • Suzi
 • Gabreiila
 • lilyoung
 • futurenofuture
 • gusta-blu
 • blondi
 • wherethewildthingsare
 • despondency
 • bethin
 • welocyped
 • ScaryLittleZombie
 • ghiottone
 • 99thingstodobeforeidie
 • knurek
 • fuckblack
 • sanquivori
 • qbshtall
 • WarpRider
 • schwarzrotes
 • glosoli
 • kamykartur
 • liquirizja
 • nettle-carrier
 • Americanlover
 • dreckschippe
 • domitrz
 • deletedd
 • obcyastronom
 • louve
 • judyta
 • MasterSethCohen
 • MitreSquareMurder
 • darkusze
 • Lolo-and-box-imagination
 • zurial
 • halucine
 • MadAlice
 • zlewkizpolewki
 • dorothis
 • snufkin
 • szufik
 • redsunrise
 • erebus
 • coolkidscantdie
 • veryrude
 • gug
 • polaparis
 • ioiooo
 • zdechua
 • hellomacabre
 • odiprofanumvulgus
 • iwannabeyour
 • argentum
 • givemetwobeers
 • Einheitsbrei
 • koktajlik
 • mymajo
 • iamophelia
 • efemeryda
 • chyba-ty
 • K-E-N-A-J
 • SHQ
 • megalomania
 • kingalascaux
 • the-lapis-lazuli
 • windofchange
 • ztymwszystkimsam
 • eccentricn
 • 93devadasi
 • BloodyYuki
 • grumpy
 • kopciurek
 • Ephemeral
 • WTobieMojeNiepokoje
 • Dimrost
 • yesteryear
 • Pitufa
 • tagira
 • freepdfebook
 • misery000
 • deathgirl
 • TankistD
 • robxcoxchcesz
 • kartonparty
 • heumpirej
 • Qualinestii
 • Caccipergolo
 • mWriter
 • alittlebitnervous
 • jmg
 • meeds
 • siamesetwin
 • fashionbeauty
 • dezynwoltura
 • dichotomos
 • pamietnikpaniki
 • yourholypope
 • SatanWhereAreYou
 • infinitenoise
 • guyver
 • livingdead
 • kwasmilosz
 • pandathing
 • amphetamine
 • leithycat
 • nomangodoytokay
 • ReeshTHE6
 • kacownik
 • artlover
 • glasswicc
 • atatatatatshjet
 • namidaunmei
 • wybuchmuzgu
 • Ubivec75
 • Flowialiusz
 • callitwhatyouwant
 • jenns
 • alsvartr
 • darthsadic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafindesiecle findesiecle
6639 c008 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
6231 ba71 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
7092 e1ae 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
7103 a86a
no see
Reposted fromsiegmunda siegmunda
5457 b291
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viasatyra satyra
9388 66aa 500
8610 ca69 500
Reposted fromtfu tfu viaBiesBerenice BiesBerenice
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee viabladzik bladzik
4439 aa0b
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viatekwoj tekwoj
4807 264e 500
Reposted fromkaiee kaiee viatekwoj tekwoj
Reposted fromSanthe Santhe viahighhopes highhopes
Reposted fromLane Lane viahighhopes highhopes
"works perfectly"
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viahighhopes highhopes
6866 9a51
Reposted fromNomolestar Nomolestar viatouczucie touczucie
7419 84c2 500
Reposted fromDosAmp DosAmp viano-longer-kore no-longer-kore
6856 fd64
Reposted fromtfu tfu
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu
you sick pedofile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl